Falcon F5® Banner

DigiTrak Falcon F5 Spec Sheets

DigiTrak Falcon F5® System

Falcon F5® English - 7/17 (metric; metric in Russia [4/17])
Australia - 7/17 Brazilian Portuguese - 7/17
Czech Republic - 7/17 Chinese - 7/17
Danish - 7/17 Dutch - 7/17
French - 7/17 German - 7/17
Hindi - 8/16 Italian - 7/17
Polish - 7/17 Russian - 4/17
Spanish - 7/17 (English units) Swedish - 7/17
Turkish - 7/17  

DigiTrak Falcon F5® iGPS Module

iGPS® English - 04/17  
   
   
   
   
   
   
   
   

DigiTrak Falcon LOC Theft Deterrent Info Sheet

iGPS® English - 11/17 COMING SOON  
   
   
   
   
   
   
   
   

Long Range Telemetry Antenna (Yagi)

Long Range Telemetry Antenna (Yagi) English - 11/17
   
   
   
   
   
   

Transmitters

F Series Battery Charger

DucTrak Transmitter